Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Pályázó neve: Dunaegyháza Község Önkormányzata

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban

Projektazonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00072

Támogatás összege (Ft): 467 876 468 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.03.30.

 

 

Projekt tartalmának bemutatása:
 

Magyarországon kiugróan nagyok a területi társadalmi-gazdasági különbségek. Az egyes területi egységek kumulatív módon tartalmazzák a különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, melyek gyakran ugyanazokban a térségekben összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A helyi társadalom összetétele és jellemzői már a nagyobb területi egységek szintjén is nagy eltéréseket mutatnak, annál fokozottabban beazonosítható ez a települések közötti, illetve azokon belüli különbségek tekintetében. A problémák csak komplex, ágazatközi beavatkozással mérsékelhetők, ahol generációtól függetlenül történhet meg a készségek fejlesztése, és a felzárkózást támogató szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása.

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. Jelen konzorcium ezen átfogó stratégiai cél elérése érdekében alakult meg, az alábbi tagokkal:

       Kunszentmiklós Város Önkormányzata, konzorciumvezető

       Apostag Községi Önkormányzat, konzorciumi tag

       Dunaegyháza Községi Önkormányzat, konzorciumi tag

       Kunadacs Községi Önkormányzat, konzorciumi tag

       Kunpeszér Községi Önkormányzat, konzorciumi tag

       Szalkszentmárton Községi Önkormányzat, konzorciumi tag

       Tass Községi Önkormányzat, konzorciumi tag

       Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, konzorciumi tag

       Emberi Erőforrás Minisztérium Sportegyesülete, konzorciumi tag

 

A projekt céljai: a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

 

 

A projekt részcéljai a következők: a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, valamint a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, valamint  a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, valamint a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, valamint a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

Főbb projekttevékenységek:

       - A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. A konzorcium egyebek mellett az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezi: szakemberek biztosítása a humán közszolgáltatások fejlesztésére (védőnő, ifjúsági szakember, humán szakember, közszolgálati dolgozók képzése, Családsegítő bevonásával végrehajtott, alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó prevenciós programok tartása.

       - A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése: egyéni kompetencia-felmérés, mentorálás, életviteli, mentálhigiénés tanácsadás, foglalkoztatási, álláskeresési tanácsadás, állásinterjúra felkészítő előadások, konfliktuskezelés, kríziskezelés, személyiségfejlesztés, a munkaszocializáció megszerzése érdekében önkéntes programok megvalósítása a helyi szereplők közös részvételével, szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében.

       - Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására

       - A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, többek között az alábbi tevékenységek megvalósításával: helyi szereplők által közösen megvalósított helyi önkéntes programok, helyi intézmények, társadalmi szervezetek bevonásával művészeti táborok, foglalkozások elindítása, baba-mama és nyugdíjas klubok szervezése, nyelvoktatás, egészségfejlesztést népszerűsítő települési rendezvények szervezése, sportrendezvények tartása, többféle korosztályt egyszerre megszólító és a korosztályok együttműködését célzó programok, fiataloknak szóló rendezvények megvalósítása, pályaválasztási és életút-vezetési tréningek, karrierklub szervezése fiatalok számára.

       - A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása: szakrendelés biztosítása, térfigyelő rendszer kiépítése, egészségfejlesztő programok megvalósítása önkéntesek segítségével, sportprogramok szervezése, testmozgás népszerűsítése, drogprevencióval kapcsolatos előadások szervezése, kismamák egészségtudatosságának növelését célzó programok szervezése.

                                               logó