Hirdetmény

Mar
05

HIRDETMÉNY

A 2014-2020-as uniós pályázati ciklusban jelentősen átalakul az európai uniós pályázatok hazai rendszere. A Széchenyi 2020 programban az önkormányzatok jelentősebb szerepet kapnak nemcsak saját, hanem a településükön székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások projektjeinek generálásában, fejlesztésében is.

Mivel a források 60%-a gazdaságfejlesztési célra tervezett, létfontosságú, hogy az Uniótól és a Magyar Kormánytól érkező támogatás életképes, hosszú távon is fenntartható fejlesztéseket generáljon. Az alulról építkező helyi kezdeményezések összehangolása, a szférák közötti együttműködés erősítése, a stratégiai tervezés, forráskutatás külső szakértőkkel való együttműködést igényel. Az életképes, fenntartható projektek generálása aktív folyamat, amelyben a buktatók elkerülése legalább olyan fontos, mint az innováció előmozdítása.

Községünk Önkormányzata  a sikeres pályázatok  érdekében együttműködési megállapodást kötött  Zsámbokiné Huszár Anett pályázati szakértővel. A megállapodás egyik célja, hogy az önkormányzat és a helyi vállalkozások pontos és konkrét pályázati információhoz jussanak. Az együttműködési megállapodás egyik felet sem kötelezi kizárólagos megbízási vagy egyéb jogviszonyra.

Fontos, hogy a tanácsadás előre egyeztetett időpontban, a dunaegyházi székhelyű vállalkozásokra is vonatkozik. A tanácsadás költséggel nem jár, díjkötelesnek az együttműködés eredményeként letisztult projektek, a külön megbízási szerződés keretében térítéskötelesen végzett szolgáltatások számítanak.

Érdeklődni, időpontot egyeztetni a Községházán lehet munkaidőben.

                                                                                                                                                  Szilágyi István
                                                                                                                                                   polgármester

Beküldte Admin tovább

Tájékoztató

Feb
25

Kedves Szülők!

Iskolánk a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola az alábbiakban szeretné tájékoztatni Önöket tartalmi munkájáról:

Intézményünkben jelenleg 8 évfolyamon 91 gyermek tanul. Tanulóink számára biztosítjuk, hogy délután nyugodt körülmények között készülhessenek a másnapi órákra. Felkészülésüket másnapra a tanító nénik segítik. Felügyeletükről 17 óráig gondoskodunk.
Nagy figyelmet fordítunk intézményünkben az alapvető ismeretek elsajátítására. Az olvasási, írási, számolási és kommunikációs készségek fejlettségének mértéke meghatározza a későbbi eredményességet.

Iskolánkban szlovák nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Tanulóink heti öt órában tanulják a szlovák nyelvet. Célunk, hogy a jó képességű gyerekek alapfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerezzenek a 8. osztály végére.
A szlovák nyelv oktatása mellett fontosnak tartjuk, hogy a tanulók megismerkedjenek a magyarországi szlovákok múltjával, történetével, néprajzával. Nemzetiségi népismeretet tanítunk 1-8. évfolyamokon órarendi keretben. Törekszünk arra, hogy tanulóinkban kialakuljon a nemzetiségi identitástudat, felismerjék, hogy előnyt jelent a nyelvi és kulturális gazdagság.
Informatikát 6. osztálytól kezdődően tanítunk, melynek tanulásához szép számmal állnak rendelkezésre számítógépek.

Iskolánkban hagyománya van az ünnepek méltó megünneplésének. Ilyen a Mikulás-műsor, a karácsonyi ünnepély, nemzetiségek napja és a hagyományos nemzeti ünnepek.
Pedagógusaink által szervezett színes programok gazdagítják intézményünk tanórán kívüli foglalkozásait. A szülőkkel közösen gyermeknapot szervezünk.
A tehetséggondozást erősítik szakköreink. A gyerekek érdeklődési körüknek megfelelően nyelvi szakkörökre (szlovák, német) és kézműves szakkörre járhatnak.

Tanulóink testi fejlődéséről a lehetőségekhez képest sokoldalúan próbálunk gondoskodni. A mindennapos testnevelés lehetőségét különféle sportköri foglalkozások színesítik. Igény esetén úszásoktatást szervezünk gyerekeinknek. A 2014/15-ös tanévtől iskolánk bekapcsolódott a Bozsik-programba. A program keretében heti 3 alkalommal fociszakkörön vehetnek részt a tanulók.

Iskolánk tagintézménye a dunaföldvári Levendula Alapfokú Művészeti Iskolának, melynek keretén belül néptánc tanulására, valamint hangszeroktatásra van lehetőség. A kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként zeneoktatásba is bekapcsolódhatnak a gyerekek.

Nagy figyelmet fordítunk a lemaradó tanulók felzárkóztatására egyéni és csoportos korrepetálások keretében. Kiemelkedő képességekkel rendelkező tanulóinkat versenyekre is felkészítjük. Iskolánk tagja a solti Teleki Sándor Tehetségpontnak.
Iskolánk megkapta a Mentoriskola címet. Tanórán kívüli tevékenység keretében folyik a nemzetiségi tehetséggondozás és hagyományőrzés.
Az idegen nyelvek oktatását segíti a nyelvi labor.

Iskolánkban a légkör családias hangulatú, lehetőség nyílik az egyénre szabott differenciált oktatásra, a személyiséget ismerő és tisztelő bánásmódra. Nevelő-oktató munkánkat gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus segítik.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy az iskolából kikerülő tanulók rendelkezzenek azzal a tudásanyaggal, amely a továbbtanuláshoz szükséges.
A középiskolára való felkészítést segítik elő a felvételi előkészítők magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából.
A felkészítés eredményességét mutatja, hogy tanulóink sikeresen felvételiznek, és jól megállják helyüket a középiskolában is.

Az első osztályról
Szeptemberben az első osztályban szoktatási időszakot tartunk. Az átmeneti nehézségek megkönnyítése végett az első két hétben a tanulók rövidített órákon vesznek részt.
Iskolánkban Meixner Ildikó módszerével szótagoló olvasástanítás folyik (dyslexiát megelőző módszer). Így sokat tudunk tenni a jó helyesírás és az olvasási készség fejlesztéséért. Az oktatási munka során maximálisan figyelembe vesszük a gyerekek teherbírását, haladási ütemét. Játékosan vezetjük be a gyerekeket az olvasás és írás titkaiba.

Tanító néni: Gáborikné Dudla Györgyi

Sok szeretettel várjuk a leendő első osztályos tanulókat a dunaegyházi általános iskolába!

Iskola elérhetősége: 6323 Dunaegyháza, Iskola u. 1.

Telefon: 78 / 850-360; e-mail címe: iskola@altisk-degyhaza.sulinet.hu

Beküldte Admin tovább

Tájékoztató nap

Feb
19

Tisztelt Szülők!

Alulírott, Szűcsné Takács Zsuzsanna a Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetője tájékoztatom, hogy tájékoztató napot biztosítunk az iskolai hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatban 2015. március 5-én (csütörtökön) 15.30-tól iskolánk épületében.

A tájékoztatást tartják az egyházközségek képviselői.

Dunaegyháza, 2015. február 19.

                                                                              Tisztelettel:

                                                                                                    Szűcsné Takács Zsuzsanna s.k.

                                                                                                                intézményvezető

Beküldte Admin tovább

Óvoda nyári nyitvatartás

Jan
30

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy Dunaegyháza Község Képviselő-testületének döntése alapján, óvodánk a nyári időszakban az alábbiak szerint lesz nyitva, illetve zárva:

2015. június 1-től június 30-ig teljes nyitva tartással,

2015. július 1-től július 31-ig 8 órás nyitva tartással (6:30-14:30),

2015. augusztus 1-től augusztus 23-ig zárva tartás,

2015. augusztus 24-től augusztus 31-ig 8 órás nyitva tartással (6:00-14:30).

 

Dunaegyháza, 2014. február 2.

 

                                                                                              Skrenyó Edit

                                                                                               óvodavezető

Beküldte Admin tovább

Falugyűlés

Jan
23

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Pályázatok

Jan
15

Beküldte Admin tovább
Beküldte Admin tovább

Új honlap

Jan
08

Tisztelt dunaegyházi lakosok!

Sok szeretettel köszöntök mindenkit településünk új weboldalán.

Az oldal tartalommal történő feltöltése még folyamatban van, azonban hamarosan elkészül, addig is szíves türelmüket kérjük.

Céljaink szerint egy élő, rendszeresen frissülő, hasznos oldal jön létre az Önök megelégedettségére.

 

Üdvözlettel:

Szilágyi István
polgármester

 

Beküldte Admin tovább

Oldalak

Feliratkozás Dunaegyháza RSS csatornájára